top of page

Finále

06

Nový život produktu

Na konci projektu budeme přát novému produktu spousty spokojených uživatelů, kterým nový produkt odlehčil od jednoho byť malého problému.

Budeme se těšit na váš další telefonát s novým projektem. Tím se zařadíte mezi naše vracející se klienty, kteří nás inspirují, které sledujeme, jak si plní sny, se kterými jsme v profesním a často i kamarádském kontaktu.

Realizace

05

Připravíme výrobní dokumentaci

Komunikujeme s výrobou

Po validaci prototypu vám připravíme výrobní dokumentaci, nebo přímo komunikujeme s výrobou, ať už in-house, nebo externí.

Naše návrhy s vámi konzultujeme

Váš názor je pro nás směrodatný

Během celého procesu vám pomáháme se správně rozhodovat v klíčových momentech. Náš názor vždy vychází z dané vize. Můžete nám naslouchat, nebo se rozhodnout jinak. Vaše slovo je v projektu to poslední. Každé rozhodnutí posune projekt určitým směrem a to je vždy lépe než stát na místě.

Idea

04

Definujeme vizi

Navrhneme variantní návrhy

Vize spojuje intuici (emoce) a know-how (rozum a data). Následně vymýšlíme desítky až stovky nápadů za pomocí osvědčených metod. Nápady mají různou formu. Zachycujeme je například do skic, koláží, morfolgické tabulky nebo slovního zápisu. Ze všech nápadů vybíráme ty nejprogresivnější, které vám odprezentujeme. 

Vyrobíme prototyp

Otestujeme produkt

Provedeme úpravy

Vybrané nápady rozpracujeme a výsledný prototyp testujeme s uživateli. Na jejich zpětné vazbě velmi záleží. Na základě, ideálně měřitelných, výsledků z testování design upravujeme a testujeme znovu, dokud výsledek přesně nenaplní vizi.

Start

03

Zpracujeme externí analýzu

A interní analýzu

V externí analýze studujeme zejména situaci na trhu, vaši konkurenci, potřeby a problémy uživatelů a vývoj trendů v daném segmentu. Základem úspěšné inovace designu je bezesporu solidní vize.

V interní analýze mapujeme výrobní technologie vaší firmy, nebo vašich dodavatelů. Seznámíme se s produktovým portfoliem, stávající marketingovou strategií a rolí všech zúčastněných stran v projektu.

Příprava projektu

02

Vytvoříme harmonogram

Navrhneme rozpočet

Určíme metody

Podle zadání připravíme nejdůležitější dokumenty - harmonogram projektu, variantní cenovou nabídku a vhodné metody pro řešení designu. Pokud máte daný rozpočet, určitě jej zohledníme v naší nabídce.

Potvrdíme objednávku

Vše máte pod kontrolou

Probereme s vámi náležitosti objednávky, případně jinou formu naší dohody včetně nastavení licencí. Čím méně bující administrativy, tím více času na skvělý design. Projekt musíte mít plně pod kontrolou a dohoda černá na bílém je dobrou mapou pro orientaci.

Ujasníme si motivace a cíle projektu

Definujeme zadání

Odhadneme časovou náročnost

Během první schůzky vám dobře nasloucháme a snažíme se pochopit vaše opravdové motivace a přání. V diskuzi rychle artikulujeme požadavky na projekt, definujeme zadání a časový horizont uvedení produktu na trh.

Chcete vyvinout nový úspěšný produkt, nebo redesignovat starší?
Poznejte designérské vinvin studio.
Spolupráce s námi na vývoji designu probíhá podle pravidel.

Máte hlavu plnou nápadů? Nebo přemýšlíte o redesignu staršího produktu? Pak jste na správném místě.

Dáte na vlastní intuici? Pečlivě si projděte naše portfolio a udělejte si vlastní představu o tom, jak pracujeme.

bottom of page